Saatan jopa ottaa joitakin kommenttejasi huomioon

Työhöni on noin 20 vuoden ajan kuulunut erilaisten kirjoitusten kirjoittaminen. Olen kirjoittanut kirjoja, tieteellisiä artikkeleita, yliöitä sekä blogeja. Suuntana omassa kirjoitustyössäni on ollut kirjoitusten lyheneminen, eli listan jälkipäässä olevat kirjoitustyypit ovat viime aikoina painottuneet aikaisempaa

kadet

En ole julkaissut yhtäkään kirjoitusta niin, etten olisi pyytänyt joltakulta kommentteja luonnoksesta etukäteen. Jokin aika sitten pysähdyin miettimään kirjoitusasiaa tarkemmin. Luenhan itsekin työkseni melko paljon erilaisia kirjoituksia ja annan niistä palautetta.

Itselläni on tietty joukko kollegoja, joilla luetutan luonnoksia kirjoituksistani. Koska kirjoitukseni ovat nykyisellään lyhyitä, kommentointi  ei ole suuri vaiva. Osa kollegoista “saa” lukea kaikki kirjoitukseni, joidenkin kirjoitusten kohdalla suuntaan kommentointipyynnön tarkemmin. Toisinaan vaivaan luonnoksillani myös lähiyhteisöäni.

Miksi käytän (pienimuotoista) joukkoistamista kirjoitusteni parantamiseen? Ensinnäkin siksi, että saan ulkopuolisen näkemyksen. Kirjoitukseni mahdollisesti sisältää asia- tai ajatteluvirheen, jonka kommentaattori toivottavasti huomaa . On mukavampaa, jos mahdollisesta virheestä huomauttaa kollega, kuin että se huomattaisiin julkisella foorumilla.

Toiseksi siksi, että  asiantuntevan tahon kommentit usein vievät kirjoitusta eteenpäin ja parantavat lopputulosta. Nämä ideat voivat olla detaljeja tai näkökulmia tai ne voivat liittyä esitystapaan. Vähemmän kokeneelle kirjoittajalla kirjoitusten kehittäminen tällä tavoin korostuu, kokeneempi kirjoittaa valmiimpaa.

Hyvä kommentoija sisäistää yhdellä selaamisella tekstin ja kommentoi esimerkiksi tyyliin “laita tähän alkuun vähän enemmän tätä ja tätä näkökulmaa” tai “tässä voisit kenties vielä pohtia sitä ja tätä”.

Toki myös detaljeihin liittyvät kommentit ovat arvokkaita, sillä ne usein nostavat tekstin tasoa.

Yksi viime aikaisista parhaista kommentointiin liittyvistä kokemuksista oli se, kun työpaikkani viestinnässä työskentelevä asiantuntija järjesteli asiantuntijakirjoitustekstini uudelleen. Tekstiin ei  juuri lainkaan lisätty sanoja, eikä niitä otettu pois. Tekstiä vain järjesteltiin ja lopputulos parani huomattavasti. Tekstissäni ei siis ollut vikaa sinällään, se oli vain väärässä järjestyksessä!

Arvostan myös niitä kommentteja, kun kollega sanoo lyhyesti kirjoitukseni olevan ok. Tiedän, että hän on lukenut kirjoitukseni löytämättä siitä sen suurempia virheitä. Voin tällöin huoletta julkaista tekstin.

Joskus kollegojen mielipiteet eroavat niin, että toiset “tykkäävät” kirjoituksesta, mutta toisille kirjoitus näyttäytyy ärsyttävänä. Nämäkin kommentit ovat arvokkaita, sillä on todennäköistä, että julkaistukin juttu ärsyttää joitakuita. Kirjoitus saa tietenkin myös ärsyttää, jos se tapahtuu sopivissa rajoissa.

Entä miltä asia näyttäytyy kommentoijan näkökulmasta? Kommentoija voi toki olla iloinen saadessaan lukea mukavia kirjoituksia. Toisaalta kommentoija voi kokea, että kommentit ovat turhia, jos ne eivät johda tekstin muuttamiseen.

Jos teksteissä on oikeasti korjattavaa, kirjoittaja vaivaa kollegoita kommentointipyynnöllään turhaan, jos ei ole valmis ottamaan  kommentteja huomioon. Tällainen suhde ei kestä kauaa ja kommentointi  loppuu. Tilanne korostuu opinnäytetöissä, joissa  kommentoija pääsääntöisesti on kirjoittajaa kokeneempi ja asiantuntevampi.

Vastuu tekstistä on tietenkin kirjoittajalla. Hän päättää, mitkä kommentit ottaa huomioon. Joskus olen jälkeenpäin miettinyt, että tekstini on “huonontunut” kun olen pyrkinyt ottamaan joitakin kommentteja huomioon. Kuten eräs kokenut kirjoittaja sanoi minulle hänen tekstiään kommentoidessani, “saatan jopa ottaa joitakin kommenttejasi huomioon”.

Kyse on myös palautteesta, sen antamisesta ja saamisesta. Palautetta saa enemmän jos sitä kysyy ja käyttää joukkoistamista tuotoksensa jalostamiseen. Taitoa vaaditaan myös siinä, että kirjoituksen laittaa kommentoitavaksi  oikea-aikaisesti. Ei liian luonnoslaatuisena eikä liian valmiina. Saadusta palautteesta pitää vielä osata poimia helmet ja jättää toiset kommentit huomiotta. Sivuun jääneet kommentit voi mahdollisesti hyödyntää jossakin toisessa kirjoituksessa.